Skip to content Skip to footer
Lun-Jue 9:00-13:00 y 15:00-19:00 / Vie 9:00-13:00 y 15:00-18:00
Plaça Europa, 18 17600 Figueres, Girona

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nuestro objetivo es ser lo más transparentes posible con nuestros usuarios y clientes, sobre los datos personales que recopilamos. Su privacidad es importante para nosotros.

Mediante la lectura de la presente Política de privacidad, el usuario queda informado sobre la forma en que J. ESTELA RIERA S.L. recaba, trata y protege los datos de carácter personal que le son facilitados a través del sitio web – https://www.vinsestela.com (en adelante, el sitio web) y aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro a J. ESTELA RIERA S.L. por otros medios.

El usuario debe leer con atención esta Política de privacidad, que ha sido redactada de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a J. ESTELA RIERA S.L.

Al rellenar cualquier formulario y hacer clic en la casilla “He leído la política de privacidad” o similar, el usuario manifiesta expresamente que ha leído la presente política de privacidad en la que se indican los tratamientos de datos que se realizan y las finalidades, entre otras informaciones, dándose así cumplimiento al deber de informar que impone la normativa de Protección de Datos.

En aquellos casos en que en la página web corporativa se solicite el consentimiento para una finalidad concreta, al pulsar la casilla “Acepto” o similar, el usuario da el consentimiento inequívoco y expreso para el tratamiento en cuestión.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

  • Identitat: J. ESTELA RIERA S.L. -NIF: B55125058
  • Adreça postal: PL. EUROPA 18 – RECINTE FIRAL, 17600 FIGUERES (GIRONA)
  • Telèfon: 972678422
  • Correu electrònic: estela@vinsestela.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A J. ESTELA RIERA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins .

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a J. ESTELA RIERA S.L. procedeixen del propi interessat o del seu representant legal. No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En J. ESTELA RIERA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l’interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: • Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal .

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en J. ESTELA RIERA S.L. procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són: • Dades identificatives • Adreces postals i electròniques i dades professionals i acadèmiques.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En J. ESTELA RIERA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades .

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: • Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats. • Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en J. ESTELA RIERA S.L. procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són: • Dades identificatives • Adreces postals i electròniques • Informació comercial

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: J. ESTELA RIERA S.L.; Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió en Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament; Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En J. ESTELA RIERA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en J. ESTELA RIERA S.L. procedeixen del propi interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en J. ESTELA RIERA S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, J. ESTELA RIERA S.L. deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.
Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4

→ AEPD
En caso de que crea vulnerados sus derechos por lo que concierne a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente :
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

¡Suscríbete a nuestras noticias!